Polski Hiszpański: “Fałszywi Przyjaciele”

Wysłane przez:Webmaster wśród Język

Dzięki naszym znajomym z 'Habla - tu revista digital' oudostępniamy wam tutaj listę “fałszywych przyjaciół” (słowa o takim samym lub podobnym brzmieniu ale które mają zupełnie inne znaczenie!)