• POLACY
    W
    SALAMANCE
    Stowarzyszenie
    Kulturalne
    POLAÑOLES

Główny CEL Organizacji

Promocja wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i Salamanką oraz działanie na rzecz dobrego wizerunku Polski i Polaków w Salamance.

Nowości na Blogu

To ostatnie wpisy dokonane na blogu. Jeśli masz jakieś sugestie w kwestii tematów na naszym blogu, prosimy o kontakt wskazując temat o którym chcesz abyśmy rozmawiali.

NASZE CELE

Działalność statutowa SKSP obejmuje:


KULTURA

Organizowanie spotkań i konferencji naukowych i edukacyjnych o literaturze, historii, teatrze i życiu kulturalnym obu krajów.


POMOC

Pomoc w integracji osób, które o pomoc taką się zwrócą.


WSPÓŁPRACA

Praca w sieci z innymi stowarzyszeniami, wymiana doświadczeń.

 


EDUKACJA

Prowadzenie polskiej szkoły dla dzieci z polskich i hiszpańsko-polskich rodzin, otwarta dla każdej zainteresowanej rodziny.


PROMOCJA

prowadzenie w przyszłości polskiej biblioteki, pozyskiwanie środków na dofinansowywanie i promocję wymiany kulturalnej między Salamanką i Polską.


INNE

Jeśli chcesz poznać inne działania i cele Stowarzyszenia, odwiedź naszą stronę 'O nas'

image01
Barbara Gomułka

"Stowarzyszenie jest moim trzecim dzieckiem. Sprawia, ze Polska jest bliżej i jest miejscem spotkań z moimi rodakami."

Przewodnicząca

image01
Olga Uzar

"Dzięki Stowarzyszeniu czuję bliskość mego kraju. Spotykanie się z innymi Polakami jest bezcenne."

Wiceprzewodnicząca

image01
Natalia Raczynska

"Dzięki stowarzyszeniu miałam okazję poznać innych Polaków, z którymi mogę się dzielić teraz moim doświadczeniem mieszkania w Hiszpanii."

Członek

Polecamy

Niektóre linki związane z Hiszpanią i Polską.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA

O Nas

Stowarzyszenie Kulturalne Salmantyńsko-Polskie POLAÑOLES (SKSP) w Salamance jest organizacją non profit, założoną w 2015 roku przez grupę przyjaciół: Polek i Hiszpanów, rezydujących w Salamance.