O Nas

Jesteś tutaj

Stowarzyszenie Kulturalne Salmantyńko-Polskie POLAÑOLES (SKSP) w Salamance jest organizacją non profit, założoną w 2015 roku przez grupę przyjaciół: Polek i Hiszpanów, rezydujących w Salamance.

Głównym celem organizacji jest promocja wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i Salamanką oraz działanie na rzecz dobrego wizerunku Polski i Polaków w Salamance.

Działalność statutowa SKSP obejmuje:

 • Promocję polskiej kultury w Salamance poprzez literaturę, teatr, kino i kursy języka polskiego.
 • Organizowanie spotkań i konferencji naukowych i edukacyjnych o literaturzem historii, teatrze i życiu kulturalnym obu krajów.
 • Prowadzenie w przyszłości polskiej biblioteki, pozyskiwanie środków na dofinansowywanie i promocję wymiany kulturalnej między Salamanką i Polską.
 • Prowadzenie polskiej szkoły dla dzieci z polskich i hiszpańsko-polskich rodzin, otwarta dla każdej zainteresowanej rodziny.
 • Uwrażliwienie społeczeństwa na korzyści wynikające z wymiany kulturalnej i znaczenie równości praw i możliwości dla mieszkańców rdzennych i przyjezdnych.
 • Pomoc w integracji osób tyle co przyjezdnych poprzez naukę języka i kultury lokalnej, udostępnienie informacji i doradztwo w sprawach prawnych dotyczących przepisów emigracyjnych, formacyjnych odnośnie pracy i miejsca zamieszkania.
 • Zaoferowanie pomocy w czynnościach administracyjnych i biurokratycznych związanych z szukaniem pracy, z inkorporacją w świat pracy i dostępem do miejsc zamieszkania.
 • Umożliwienie przyjezdnym i każdej osobie mającej problemy, dostęp do standardowych środków, na tych samych warunkach, poprzez projekty zorientowane na zwiększenie samodzielności osób i zintegrowanie w społeczeństwie.
 • Udostępnienie aktualnej informacji na temat kursów formacyjnych dla dorosłych oraz zaoferowanie międzykulturowej i językowej formacji za pośrednictwem kursów, sesji informacyjnych i konferencji.
 • Praca w sieci z innymi jednostkami, tak lokalnymi jak i regionalnymi, krajowymi i europejskimi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz szukanie rozwiązań na wspólne problemy w celu zwiększenia integracji przyjezdnych Oferowanie usług tłumaczenia obu języków: polskiego i hiszpańskiego.
 • Oferowanie usług mediacji międzykulturowej między grupą imigrantów i lokalną społecznością.
 • Oferowanie pomocy i towarzystwa w czasie targów i imprez, grupom turystycznym i ludziom związanym z handlem w Salamance.
 • Zrzeszenie w federeacje i inne jednostki, których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia.

Polecamy

Niektóre linki związane z Hiszpanią i Polską.

Asociación Cultural Hispano-Polaca FORUM

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO
NEWSLETTERA

O Nas

Stowarzyszenie Kulturalne Salmantyńsko-Polskie POLAÑOLES (SKSP) w Salamance jest organizacją non profit, założoną w 2015 roku przez grupę przyjaciół: Polek i Hiszpanów, rezydujących w Salamance.